تخفیف ویژه!
کد شناسه :322825

محتشم نامه: گزيده ي تركيب بندهاي عاشوارايي در استقبال محتشم كاشاني

430,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

محتشم کاشاني با ترکيب بند ارجمند خود روحي تازه در کالبد مرثيه سرايي دميد و جوششي در دل ها پديد آورد. او به مرثيه سرايي در ادب فارسي اعتبار بخشيد و تاثيري شگرف از خود برجاي گذاشت. از بدو سرايش اين ترکيب بند بسياري از بهترين شاعران پارسي گوي به استقبال محتشم رفته و آثاري تابناک پديد آوردند و چنين شد که سنگ بناي او در ادب پارسي معموره اي شگف سر بر کشيد. از آنجا که چهارده قرن از شهادت امام حسين (ع) مي گذرد از همان ابتدا تا به امروز شاعران بسياري در اين سوگ عظيم شعر سروده اند که پس از محتشم کاشاني شاعراني در استقبال از ترکيب بند مشهور او براي اين سوگ در قالب ترکيب بند شعر سروده اند. در اين مجموعه 547 صفحه اي اشعاري از وحشي بافقي، حزين لاهيجي، وصال شيرازي، وقار شيرازي، نيّر تبريزي، طرب شيرازي، صغير اصفهاني، اميري فيروزکوهي، مشفق کاشاني سيدعلي موسوي گرمارودي، بهاءالدين خرمشاهي و ... آورده شده است.