تخفیف ویژه!
کد شناسه :322834

آموزشگاه هما

180,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

... دل کندن از محضر حافظ برايت خيلي سخت بود. دوست داشتي فارغ از هياهوي اطرافيان مي توانستي ساعت ها به ستون آرامگاه تکيه دهي و به سنگ مرمر روي قبر نگاه کني. زير اين سنگ انساني خفته است که با هر کلمه اش معجزه مي کند و اول و آخر حرفش ترجمان عشق است. فردا، پس فردا از شيراز خواهي رفت و نمي داني زمان ديدار مجدد چه وقتي باشد. اصلاً ديداري باشد يا نباشد. به بخت نامرادت لعنت مي فرستي که بسيار کج مدار و بدپلشت است. سفر به شيراز تا اين لحظه سراسر لطف و محبت بوده است، البته اگر همسفري با ايوبي را نديد بگيري. اين سفر بهترين هدي? تولدت بود. لااقل پس از سي سال زندگي دانستي اين شيفتگي و بي قراري که لحظه اي دست از سرت برنمي دارد، ريشه در ماه شهريور دارد. شهريورماه؛ رنج، شکست، تلخي، حرمان و غربت را برايت به ارمغان آورده است. بي قراري مدام را از قلم انداختي؛ در وطنت، در تهران و در هيچ جا قرار و آرامش نداري و گمشده ات را نمي يابي. خدا کند پيش بيني فال بين شيرازي درست باشد و گمشده ات را در شيراز پيدا کني. زنک سوادي نداشت، ولي از روي ديوان حافظ فال مي گرفت. حافظ هم که بيراه سخن نمي گويد...