تخفیف ویژه!
کد شناسه :322854

كتاب خاتم: محمد تورات كارگردان

140,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

گفتم: «پس چه مرگته؟ مگه مي ‌خواي تيزر شامپوبچه بسازي؟ تو داري زندگي بچه ‌اي رو مي ‌سازي که وقتي تو رحم مادرش بود، پدرش فوت کرد. وقتي آغوش مادر رو مي‌ خواست، عزادار او شد. وقتي بايد بچگي مي‌ کرد، چوپان بيابونا بود. کدوم يکي از اين موخرمايي ‌ها، شامش چندتا دونه خرماست و کدوم يکي از اين پوست ‌‌شيرياي آفتاب‌ نديده، صبحونه ‌ش يه کاسه از شيرِ بزي بوده که خودش دوشيده باشه؟»