تخفیف ویژه!
کد شناسه :322858

سبك زندگي عباد الرحمن در قرآن

70,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در انديشه­هاي ليبراليسم و سوسياليسم که بر پاي? کفر و الحاد شکل گرفته‌اند، اساس هستي‌شناسي‌شان بر اصالت مادّه مبتني است، به همين دليل انسان­شناسي اين دو مکتب هم بر اساس اومانيسم است. در اومانيسم چون ميان مادّيات، انسان برترين مادّه به حساب مي‌آيد، اصل و محور وجود قرار مي­گيرد و اصالت در زندگي از آنِ اوست. در اين تفکر همه چيز فداي انسان مي­شود و تمام امکانات در جهت تحقق ميل­ها و خواسته‌هاي وي به کار گرفته مي‌شوند. زندگي برخاسته از انديش? اومانيستي به منزل? مهمانخانه‌اي است که تمام لذايذ، خوشي­ها و وسايل راحتي در آن فراهم شده و بشر فقط بايد از اين امکانات براي وجود خود بهره­گيري کند. به بيان ديگر از نظر بينش­هاي مادّي، زندگي در عرص? هستي انسان، بستر تحقق جميع گرايش­هاي انسان و موقعيتي براي هر چه بهتر خوردن، پاسخ دادن به خواهش­هاي نفساني، اجراي خواسته­هاي غريزي و در يک کلام خوشگذراني است. در مقابل، در جهان‌بيني توحيدي، هر چند بشر در جايگاه اشرف مخلوقات قرار گرفته، بالاترين نقطه، ذات اقدس الله است و بشر در مسير تعالي، پيوسته در جريان زندگي به سمت اين نقط? کمال در حال حرکت است.