تخفیف ویژه!
کد شناسه :322864

دين پژوهي

500,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در اين کتاب، مقالاتي درباره مسئله دين‌پژوهي و پديدارشناسي اديان گردآوري شده است. کتاب حاضر، مشتمل بر دوازده مقاله درباره روش‌شناسي مطالعات اديان، چرايي و چگونگي دين‌شناسي تطبيقي، تحول تاريخي، و پديدارشناسي و فلسفه دين به قلم سرشناس‌ترين دين‌پژوهان قرن بيستم است. از جمله مقالات مندرج در کتاب، مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: تاريخ اديان در آمريکا/ ژوزف کيتاگوا؛ پديدارشناسي اديان و فلسفه دين/ «ژان دانيليو»؛ تذکراتي روش شناختي در باب مطالعه نمادگرايي ديني/ «ميرچئاالياده»؛ در باب فهم اديان غيرمسيحي/ «ارنست بنز»؛ تأملاتي در باب دين‌پژوهي/ «عبدالرحيم گواهي»؛ و مفهوم «نخبه حقيقي» در جامعه‌شناسي و در تاريخ/ «لويي ماسينيون.»