تخفیف ویژه!
کد شناسه :322865

بهداشت رواني از ديدگاه اسلام

260,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

ديدگاه اسلام دربار? انسان، مستقل از ديدگاه هاي رايج است. به عبارت ديگر، روان شناسي اسلامي و به تَبَع آن بهداشت رواني اسلامي بر اصالت وحي مبتني است و اشتراکش با مکاتب موجود ديگر، صرفاً اشتراک لفظي است. لذا براي دستيابي به راه حل مشکلات رواني، بايد مسئله را بر پايه مباني اسلامي بررسي کرد. تحقيق حاضر، تلاشي براي بررسي و تبيين برخي مفاهيم و اصول روان شناسي اسلامي است.