تخفیف ویژه!
کد شناسه :322869

پيامبر رحمت: مجموعه داستان

120,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حاضر به روايت داستان هاي شيرين و خواندني از پيامبر و اصحابش بيان مي کند. گزيده اي ازکتاب: يک بار هم نشده بود نمازت قضا شود اما حالا نه مي توانستي به مسجد بروي و نه به خانه برگردي. دو ساعتي مي شد که همان طور آواره وسط کوچه نشسته بودي و اشک مي ريختي. صداي افرادي را از ته کوچه شنيدي اما ديگر هيچ چيز برايت مهم نبود. همان طور بي تفاوت به نشستن ادامه دادي. مردم با نگاه هاي متعجب و بيخيال از کنارت رد مي شدند مثل کساني که به گدايي خيره شده باشند. اما تو که تقصيري نداشتي. فقط گمشده اي بودي که همه چيز برايش تيره و تار بود. ناگهان صدايي از پشت تو را به خودت آورد: پدر جان پدر جان! سال ها مي شد که کسي تو را به اين مهرباني صدا نکرده بود.