تخفیف ویژه!
کد شناسه :322879

باران حكمت (سوره يوسف-دفتر سوم)

40,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

شما هم نهر را ديده اي و هم مزرعه را. و ديده ايد که هر کدام با آب چه رفتار و برخوردي دارند. نهر عرصه را بر آب تنگ کرده و از همين رو آب پا به فرار گذاشته و مي‌گريزد، اما مزرعه بر آب آغوش مي‌گشايد و اينجاست که آب ايستاده و در ذره ذره وجود خاک نفوذ کرده و آن را سبز و باطراوت مي‌سازد. حال پدرو مادر مثل آب مي‌مانند ولي پاره اي نقش نهر و پاره اي نقش مزرعه را بازي مي‌کنند. و قرآن کريم سفارش مي‌کند که: لا تنهر، يعني نقش نهر را بازي نکنيد. و يادمان باشد که يوسف اگر سبز و دلرباست از آنروست که براي پدر و مادر مزرعه بود و نه نهر، يعني آغوش رحمت مي‌گشايد و نه آنکه عرصه را بر ايشان تنگ و تنگ تر نمايد. و قرآن کريم بر اين نکته تأکيد دارد.