تخفیف ویژه!
کد شناسه :322880

باران حكمت (سوره يوسف-دفتر اول)

35,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

آبي که دارد با شتاب از يک جوي عبور مي‌کند اگر مقابل آنرا سد کرده و ببنديم چه اتفاقي مي‌افتد؟ جز آنکه بالا رفته و آنگاه از تمام اطراف سرازير مي‌شود؟ جز اينکه تاکنون پايين بود و حالا بالا مي‌رود؟ و يا اينکه يک راه در پيش داشت ولي اکنون دهها راه پيش پاي آن سبز مي‌شود؟ و يا جز اينکه محدود بود و حالا آزاد مي‌شود؟ حال ما هم مثل همان آب جوي مي‌مانيم و اگر کسي يا کساني از سر حسد و يا هر انگيزه ناصواب ديگري با ما مقابله کنند و مانع رشد ما شوند به حتم نتيجه معکوس خواهد شد يعني ممکن است بطور موقت و مقطعي راه را بر ما ببندند اما دير يا زود ما اوج گرفته و بالا مي‌رويم و خداوند راههاي فراواني پيش روي ما مي‌گشايد. و اين حقيقتي است که قصه يوسف آن را به زيبايي تمام به نمايش گذاشته است.