تخفیف ویژه!
کد شناسه :322895

سلوك باران: دفتر دوم

45,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

با چسب چوب نمي شود دو شيشه را به چسباند. البته ممکن است مقطعي و موقت اين اتفاق بيفتد اما دير يا زود اين دو تکه از هم جدا و دور خواهند شد. دروغ مثل چسب چوب است و آدم ها مثل شيشه. هيچ گاه يک زن وشوهر، دو همکار، دو همسايه و يا دو دوست به وسيله دروغ با يکديگر گره نمي خورند و پيوندشان پايدار نمي ماند، اگر هم چند روزي با هم جوش خورده و نزديک شده و با هم باشند بالاخره به جدايي خواهد انجاميد. آنچه آدم ها را با يکديگر جوش مي دهد صداقت است.