تخفیف ویژه!
کد شناسه :238268

تاريخ فلسفه: يونان و روم (جلد1)

800,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

نه جلد کتاب "تاريخ فلسفه" فردريک کاپلستون که در ابتدا به عنوان کتابي در جهت توسعه فلسفه براي دانشجويان حوزه هاي علميه کاتوليک تصور مي شد ، بسيار فراتر از هدف متوسط نويسنده خود رفته و به عنوان بهترين تاريخ فلسفه به زبان انگليسي مورد تحسين جهاني قرار گرفته است. کاپلستون ، مي دانست که دانشجويان حوزوي با مقداري بسيار ناکافي از پايان نامه ها و مدارک تغذيه مي شوند و آشنايي آنها با بيشتر از متفکران بزرگ تاريخ در حد کاريکاتورهاي ساده باقي مانده است لذا کاپلستون با نوشتن يک تاريخچه کامل از فلسفه غرب ، اشتباهات رايج در فلسفه را تصحيح کرده و جايگاه کاملي را براي هر متفکر فراهم مي کند. کاپلستون با ارائه افکار خود به شکلي زيبا و گردآوري شده و نشان دادن پيوندهاي خود با کساني که قبل از آمده و کساني که بعد از او خواهند آمد موفق شده اند تاريخي جامع و دقيق از فلسفه را تاليف کند. نتيجه زحمات بي حد وحصر کاپلستون ، تاريخ فلسفه اي است که امکان ندارد هرگز قديمي شود. مجله انديشه توافق کلي ميان دانشمندان و دانشجويان را اين گونه خلاصه کرد: کتاب «تاريخ فلسفه» اثر کاپلستون را به عنوان کتاب «کل انديش و عيني ، جامع و علمي ، يکپارچه و داراي تناسب درست است. جلد اول اين مجموعه که به خاستگاه هاي فلسفه يعني يونان و رم مي پردازد در پنج بخش نوشته شده است. عناوين بخش ها به ترتيب عبارتند از: فلسفه ي پيش از سقراط، دوره ي سقراطي، افلاطون، ارسطو و فلسفه ي بعد از ارسطويي. که فلسفه ي بعد از ارسطويي خود مباحثي چون مذهب رواقي، اپيکوري، شکاکان، کلبيان، فلسفه ي يهودي- يوناني و فلسفه ي نوافلاطوني را در بر ميگيرد.