تخفیف ویژه!
کد شناسه :322917

تقرير درس هاي بدايه الحكمه استاد فياضي جلد سوم

930,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بداية الحکمه کتابي است موجز و همسنگ با شرح منظومه در حکمت صدرايي که علامه طباطبايي پس از سالها تحقيق و تدريس کتابهايي مانند اشارات، شفا، اسفار و منظومه در سال 1348ه.ش، (در67سالگي) به درخواست شهيد قدوسي آن را نوشتند و توسط حضرت آيت الله جوادي آملي تدريس شد؛ همچنان که نهاية الحکمه را، که همسنگ با اسفار است، در سطحي بالاتر پنج سال بعد تأليف فرمودند. فراگيري اين دو کتاب نه تنها براي متخصصان رشت? فلسفه که براي فهميدن اصول فقه نيز ضروري است.