تخفیف ویژه!
کد شناسه :319270

فلسفه سياست (سلسله دروس انديشه هاي بنيادين اسلامي: 6)

420,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب «فلسفه سياست»، از جمله سلسله کتب مباني انديشه اسلامي است که متکفل طرح مباحث بنيادين مربوط به نظام سياسي اسلام است. تلاش شده اهمّ مباحث کلان و مبنايي مرتبط با نظام سياسي اسلام در اين اثر گنجانده شود؛ بدين منظور، پس از توضيح برخي واژگان کليدهاي مرتبط، از رابطه دين و سياست سخن به ميان آمده است. در ادامه، در بحث از مشروعيت سياسي، پس از بررسي مفهومي، برخي نظريات مربوط به ملاک مشروعيت به بحث گذاشته شده، در نهايت، ديدگاه اسلام در اين زمينه مطرح شده است. به منظور تبيين جايگاه مردم در حکومت اسلامي، مبحث بعدي به تبيين چنين جايگاهي اختصاص يافته است. از آن پس، عمده مباحث اين نوشتار معطوف به عصر غيبت گرديده، مسائلي همچون تبيين مفهومي، پيشينه، ادلّه، شرائط و ميزان اختيارات ولي فقيه مطرح شده است. در پايان نيز، به منظور اثبات کارآمدي نظريه ولايت فقيه، از بعد نظري و عملي، اين کارآيي نشان داده شده است.