تخفیف ویژه!
کد شناسه :318696

انقلاب اسلامي جهشي در تحولات سياسي تاريخ

510,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

آيت الله مصباح يزدي در اين کتاب به بررسي منشا پيدايش انواح حکومت ها، حرکت انبياي الهي، شکل گيري تحولات اجتماعي، آسيب شناسي انقلاب، امداد هاي غيبي و مواردي ديگر پرداخته است. اين کتاب ضمن بحث از منشا عظمت انقلاب اسلامي در دو بخش به بيان و تشريح فلسفه و منشا پيدايي انواع حکومت ها مي پردازد. بيان نظرياتي پيرامون ماهيت تحولات و نيز تشريح چگونگي فرايند شکل گيري تحولات اجتماعي با توجه به گزاره هايي چون وحي، حق و باطل و اراده انسان ها، در اين کتاب آمده است. ذکر ويژگي هاي حرکت انبيا، ماهيت حرکت آنان با توضيح اينکه نقش حرکت انبيا در تامين اهداف انساني بوده و اشاره به منشا پيدايي نظريه مردم سالاري و دموکراسي از ديگر مباحث اين نوشتار است.» مطالب کتاب ذيل اين عناوين تدوين يافته است: ضرورت بحث، منشا پيدايش انواع حکومت ها(1 و 2)، فرايند شکل گيري تحولات اجتماعي(1 و 2)، ماهيت و ويژگي هاي حرکت انبياي الهي، پيدايش نظريه کثرت گرايي و نظر اسلام درباره آن، ويژگي هاي حرکت انبيا، هدفدار بودن جهان و نقش حرکت انبيا در تامين اهداف انسان ها، آسيب شناسي انقلاب اسلامي، خط مشي گروه هاي مخالف انقلاب براي آسيب رساندن به آن و نقش انگيزه هاي فردي در ايجاد فساد در جامعه. شرح ديگر عناوين کتاب چنين است: نقش نخبگان در انحراف يا هدايت جامعه، حکومت اسلامي در مقايسه با حکومت هاي ديگر جهان، آسيب هاي بيروني انقلاب اسلامي و راه کارهاي مقابله با آن، نقش امدادهاي غيبي در پيروزي مسلمانان، عوامل کسب پيروزي در ميدان جنگ، جايگاه و نقش وحدت در پيروزي مسلمانان، منشا پيدايش اختلاف در جامعه و راه هاي جلوگيري از آن، آسيب هاي فراروي نهادهاي اجتماعي و پيروزي انقلاب اسلامي و وظايف قشرهاي گوناگون مردم