تخفیف ویژه!
کد شناسه :322923

نقش پيش دانسته ها و علايق مفسر در تفسير قرآن

330,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بي ترديد دانسته هاي پيشين و علايق مفسران متفاوت، در تفسير قرآن مؤثر است. اين تأثير اگر به تفسير به رأي و تحميل بر قرآن نينجامد نه تنها اشکال ندارد، بلکه دخالت دادن برخي پيش دانسته ها در تفسير ضروري است. اين کتاب وجوه روا و نارواي تأثر پيش دانسته ها و علايق مفسر را، با لحاظ روش صحيح تفسير قرآن، روشن ساخته و آسيب هايي را که ممکن است از اين رهگذر متوجه مفسر شود شناسانده است.