تخفیف ویژه!
کد شناسه :322931

تحليل خط مشي عمومي: پيشرفت هاي جديد

280,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب حاضر به بحث پيرامون تحليل خط‌مشي پيشيني مي‌پردازد، يعني تحليل که هدف آن پشتيباني از خط‌مشي‌گذاران و ديگر بازيگراني است که درگير وظايف دشوار فرارو در مرحله تدوين خط‌مشي هستند. تحليل خط‌مشي پيشيني پس از جنگ جهاني دوم ظهور کرد، يعني زماني که روش‌هاي پژوهش عملياتي و همين‌طور روش‌هاي تحليل سيستم‌ها، بيش از پيش در دامنه‌اي از مسائل خط‌مشي‌اي راهبردي مورد استفاده قرار داده شدند. هدف اصلي اين کتاب توصيف وضعيت فعلي و آخرين پيشرفت‌ها در زمينه تحليل خط‌مشي پيشيني است.