تخفیف ویژه!
کد شناسه :322932

تكامل و رفتار انسان

180,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

چرا مردها ، به طور متوسط ، بلندتر از زنان هستند ؟ چرا مردم بيشتر وقتشان را به غيبت کردن و شايعه پراکني ‏مي گذرانند ؟ چرا زنان از زمان دقيق تخمک گذاري شان آگاهي ندارند ؟ چرا طلاق هايي که در اوايل ازدواج رخ ‏مي دهند ، غالباً از سوي زنان ، و طلاق هايي که بعدتر رخ مي دهند ، بيشتر از طرف مردان صورت مي پذيرد ؟ ‏چرا تعداد پسرها و دخترهايي که بدنيا مي آيند تقريباً برابر است ؟ چرا حسادت جنسي عامل شايع خشونت نرهاست ‏؟ چرا نرها غيرتي تر از ماده هايند ؟ و اينکه حجاب چرا فقط مخصوص زن هاست ؟ ‏ اينها همه ، تنها بخش کوچکي از حجم وسيعي از پرسش هايي است که دارونيسيم مدرن ، به دنبال يافتن پاسخ هايي ‏براي آنان است . عمر سه دهه اي اين رويکرد تکاملي به رفتار انسان که از زمان انتشار تکان دهنده ترين کتاب قرن ‏‏?? ?سوسيوبيولوژي ؛ تلفيقي نوين ? متولد شد ، و فرآورده هاي قابل ملاحظه آن ، موضوع اصل کتاب حاضر ‏است. اين کتاب که در ?? فصل تدوين شده ، با نگاهي تاريخي به سرآغاز بحث تکامل از ميان انديشه هاي داروين شروع ‏مي شود و با بيان پيش نيازهاي پيرامون اصول ژنتيک و وراثت به دنياي شگفت انگيز رفتارشناسي گام مي گذارد. فهرست مطالب مقدمه تاريخي: تکامل و نظريه هاي ذهن و رفتار، از داروين به بعد ميراث داروين ژن خودخواه رفتار جفت يابي؛ از نظام ها تا استراتژزي ها انتخاب جنسي تکامل مغز انسان ذهن مدولار و زبان درک رفتار جنسي انسان: ديدگاه انسان شناسانه انتخاب جفت در انسان: منطق تکاملي لذت جنسي تضاد درون خانواده ها و گروه هاي ديگر فداکاري، همکاري و بنيان هاي فرهنگي پس گفتار: استفاده و سوء استفاده از نظريه تکاملي