تخفیف ویژه!
کد شناسه :322935

گام به گام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

380,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در فصل اول کتاب، ابتدا نحوه گزارش‌گيري و گزارشگري بودجه در قالب چهار طبقه‌بندي وظيفه‌اي، طبقه‌بندي سازماني، طبقه‌بندي اقتصادي هزينه‌ها و طبقه‌بندي برنامه‌اي تشريح مي‌شود و “طبقه‌بندي برنامه‌اي” به عنوان ابزار گزارشگري نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد معرفي مي‌گردد. سپس، نحوه “طراحي مدل زنجيره ارزش” با چهار حلقه برنامه‌ها، خدمات، فعاليت‌ها و منابع تشريح مي‌گردد. در فصل دوم کتاب، به چگونگي “بيان مالي زنجيره ارزش” پرداخته مي‌شود. بيان مالي زنجيره ارزش، توسط نظام هزينه‌يابي صورت مي‌پذيرد. در اين فصل، ابتدا به تفاوت حسابداري مالي و حسابداري مديريت اشاره مي‌شود و سپس روش “هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت” به عنوان اصلي‌ترين روش هزينه‌يابي مناسب براي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد، تشريح مي‌گردد. پس از آن به روش هزينه‌يابي چند بعدي، هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت زمان‌گرا و بودجه‌ريزي بر مبناي فعاليت پرداخته مي‌شود. در فصل سوم کتاب، به روش‌ها و چالش‌هاي تخصيص مبتني بر عملکرد به اختصار پرداخته مي‌شود و برخي راهکارهاي رفع اين چالش‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.