تخفیف ویژه!
کد شناسه :319469

مقدمه‌اي بر فلسفه اسلامي معاصر

256,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب «مقدّمه اي بر فلسفه اسلامي معاصر» دربردارنده مقدّمه، دوازده فصل و خاتمه اي است. غرض مؤلف در اين كتاب، معرفي فلسفه اسلامي معاصر و شناساندن برجسته ترين چهره هاي فيلسوفان است. وي نخست نگاهي اجمالي به زندگي و آثار ايشان مي اندازد، آنگاه به مهم ترين ويژگي هاي تفكر فلسفي هر فيلسوف و اهميت و نقش او اشاره مي كند. سپس به طرح و تحليل برخي از نظريات آن فيلسوف مبادرت مي كند و سرانجام در مواردي وارد نقد و ارزيابي مي شود. مؤلف در مقدّمه كتاب به نكاتي پيرامون اصل فلسفه، پيدايش فلسفه اسلامي و گسترش آن تا به امروز و وضعيت كنوني فلسفه در جهان اسلام اشاره مي كند. هدف اصلي مؤلف در اين نوشتار، صرف گزارش از ديدگاه فيلسوفان نيست، بلكه هدفش ارائه تصويري از فلسفه اسلامي معاصر و ايجاد زمينه براي رشد انديشه فلسفي است. از ديدگاه مؤلف پرداختن به فلسفه اسلامي معاصر آثار و فوايد چندي دارد، از جمله اينكه اين بحث نشان مي دهد كه تفكر فلسفي در جهان اسلام استمرار دارد و نه تنها دوران فلسفه اسلامي به پايان نرسيده است، بلكه اين سنت با شور و نشاط بيشتري، در پي گشودن افق هاي جديدي در انديشه فلسفي به پيش مي رود. به علاوه طرح چنين بحثي افق ديد فلسفه آموزان و فلسفه پژوهان را گسترده مي سازد و آنان را از محصور ماندن در چارچوب هاي محدود و غفلت از تنوع انديشه فلسفي باز مي دارد. با اين پژوهش، حجاب معاصرت كنار مي رود و از مهجور ماندن انديشه ها در ميان انبوه بي شمار آثار و انديشه هاي عصر جديد، پيشگيري مي شود. و در نهايت، آخرين يافته هاي فيلسوفان مسلمان و مسائل فلسفي جاري در اختيار انديشمندان نسل نو قرار مي گيرد تا با پيگيري آن مباحث توسط اين نسل، كاروان انديشه با سرعت بيشتري به حركتش ادامه دهد. فيلسوفاني كه در اين كتاب معرفي شده اند عبارتاند از: امام خميني قدس سره، علّامه سيد محمدحسين طباطبائي، استاد شهيد مرتضي مطهّري، استاد مهدي حائري يزدي، شهيد سيد محمّدباقر صدر، آيت اللّه محمدتقي جعفري، استاد سيد جلال الدين آشتياني، آيت اللّه حسن حسن زاده آملي، آيت اللّه عبداللّه جوادي آملي، آيت اللّه محمدتقي مصباح و سيداحمد فرديد و دكتر سيدحسين نصر. در خاتمه اين كتاب، مؤلف به وضع عمومي فلسفه در ايران معاصر و برخي تحولات نو، كه در فلسفه پژوهي معاصر اسلامي روي داده است، مي پردازند و مباحثي را ذيل عناوين زير مي آورند: كثرت فيلسوفان و تنوع سلايق و علايق فلسفي؛ معرفي فلسفه اسلامي به ديگر ملل؛ توجه به تاريخ فلسفه؛ مطالعه فلسفه غرب؛ فلسفه تطبيقي يا مقايسه اي؛ توجه به ديگر شاخه هاي فلسفه؛ تحول در آموزش فلسفه؛ عمومي شدن فلسفه؛ فارسي نگاري؛ فلسفه در خدمت دين؛ گرايش عرفاني فيلسوفان؛ غلبه بر مخالفان فلسفه؛ محوريت حوزه فلسفي قم؛ تداوم سيطره فلسفه صدرايي؛ آينده فلسفه و فلسفه آينده. ويژگي ها و نوآوري هاي كتاب: 1. نگارش يك دوره فشرده تاريخ فلسفه اسلامي معاصر و معرفي استادان برجسته آن، كاري كه تاكنون صورت نگرفته بود. فوايد و نتايج اين كار علمي در پيشبرد فلسفه اسلامي در مقدّمه كتاب بيان شده است. 2. نثر روان و قابل فهم با حفظ استحكام و دقت. 3. انتخاب مناسب شخصيت ها و مواضع آنها، بخصوص توجه به ارائه افكار استادان زنده فلسفه. 4. انتخاب مناسب مباحثي كه تمركز فيلسوف بر آن بيشتر بوده است. 5. طرح موضوعات متنوع و غيرتكراري و آموزنده براي دانش پژوه فلسفه و نشان دادن غناي فلسفه اسلامي معاصر. 6. آشنا نمودن دانش پژوهان فلسفه با فضاي فلسفي معاصر و مباحث نو در فلسفه. 7. ارائه پيشنهادهاي راهگشا براي آموزش و گسترش تفكر عقلاني. 8. معرفي جامعي از ويژگي هاي فلسفه اسلامي معاصر در خاتمه كتاب. 9. بررسي تحليلي و انتقادي بعضي از آراء جديد در فلسفه اسلامي، از جمله نقد آرائي در بحث معقولات، نظريه وجود ذهني، وحدت وجود، اسلامي سازي علوم، نسبت علم و فلسفه، نظريه سنت گرايانه نصر، و نظام فلسفي فرديد. 10. نشان دادن ايران به عنوان محور تفكر فلسفي در جهان اسلام و حوزه علميه به عنوان قطب فلسفه اسلامي. اين كتاب همه انديشه هاي فليسوفان اسلامي معاصر را عرضه نمي كند، اما با ارائه نمونه هايي و تحليل آنها فضاي كلي تفكر فلسفي در فلسفه اسلامي را نشان مي دهد و براي نخستين بار سنت زنده و جاري فلسفي در ايران را كه قطب فلسفي عالم اسلام است عرضه مي كند كه اين خود شرط لازم براي نوآوري و نظريه پردازي در عرصه هاي مختلف فلسفي است.