تخفیف ویژه!
کد شناسه :322937

مخاطب شناسي در ارتباطات تبليغي (با رويكرد مخاطب در تبليغ سنتي)

595,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مخاطب شناسي در ارتباطات تبليغي نوشته سيد حسين شرف‌الدين است اين کتاب با رويکرد به تبليغات سنتي ديني، قصد دارد اهميت شناخت مخاطب در تبليغات ديني را توضيح دهد. درباره کتاب مخاطب شناسي در ارتباطات تبليغي در ‏دنياي‏ کنوني ‏که ‏به ‏درستي‏ عصر ‏ارتباطات‏ ناميده ‏شده، ‏جايگاه ‏مخاطب‏ يکي ‏از ‏ارکان ‏مهم ‏در ‏فرايند ‏ارتباط‏ است؛ ‏به ‏گونه‌‏اي ‏که ‏هم?? ‏نظام‌‏هاي‏ ارتباطي ارتباط‏ ميان ‏فرستنده‏ و‏ گيرنده ‏توجه‏ سنتي‏ و‏ مدرن ‏ناگزيرند‏ به ‏اين ‏رکن ‏مهم توجه کنند. ‏در ‏اين ‏ميان، ‏آن ‏سازماني ‏موفق‌‏تر ‏خواهد ‏بود ‏که ‏بتواند ‏با ‏روش‏‌هاي ‏متنوع و‏ بديع، ‏پيام‏ دل‏خواه ‏خود ‏را ‏به ‏ذهن ‏و‏ مهم‌‏تر‏ از ‏آن، ‏به‏ قلب ‏مخاطب ‏برساند ‏و‏ آن‌ ‏را ‏در‏اعماق ‏وجود ‏او ‏ماندگار ‏سازد. کتاب مخاطب شناسي در ارتباطات تبليغي سعي دارد نقش شناخت صحيح مخاطب در تبليغات ديني را بررسي کند.