تخفیف ویژه!
کد شناسه :322956

علم ديني: ماهيت و روش شناسي

275,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

از مسائل مهم و پر چالش در تفکر ديني به ويژه انديشه اسلامي، مسئله علم ديني است. اين مسئله در سطوح مختلفي نظير چيست، امکان، مطلوبيت و ضرورت و... مطرح است. يکي از مهم ترين اضلاع پر چالش اين موضوع، مسئله چيستي و ماهيت علم ديني است. تبيين و تعيين اين مسئله، آثار و نتايج فراواني در باب علم ديني دارد. که از جمله آن، نتايج و برآيند روش شناختي است. زيرا نوع تلقي ما از ماهيت و چيستي علم ديني، در منطق و روش آن نقش اساسي خواهد داشت. از اين رو تحقيق حاضر به نقد و بررسي ديدگاه ها در باب چيستي علم ديني، رويکردهاي موفقان علم ديني و مباني آنان، برآيند و برون داد روش شناختي هر يک از تلقي ها، پرداخته است.