تخفیف ویژه!
کد شناسه :322957

دين پژوهي معاصر: درنگ و درايتي در گفتمان هاي سه گانه ي متجمد و مجدد

120,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب که در صدد جريان شناسي دين پژوهي در ايران است پيشگفتار کتاب سه گفتمان شاخص را در ساحت حکمت و معرفت ديني ارزيابي مي کند: گفتمان متجمد سنتي، گفتمان متجدد غرب گرا، گفتمان مجدد احياگر. رشاد در مورد جريان اول مي نويسد: جريان متجمد، با خصلت تصلب بر ميراث بازمانده از سلف، متحجرانه بر مشي و مرام علمي معرفتي سنتي پاي مي فشرد و ديده از ديدار مناظر و مکاتب نو پديد و فرابومي فروبسته و قرن هاست که دين پژوهي را به تحشيه نگاري و تعليقه زني بر آثار و آراي کهن فروکاسته و اجتهاد را حتي، تقليدي مي خواهد. نويسنده اين کتاب در مورد جريان متجدد معتقد است: جريان متجدد، با انقطاع از تبار علمي خود و با بي اعتنايي و قدرناشناسي نسبت به ذخائر و خزائن غني و قويم حکمي و معرفتي خودي، دل در گرو فکر و فرهنگ غرب غالب دارد و با گرته برداري از جنبش اصلاح ديني در آن ديار و پديده ي پروتستانتيزم مسيحي، آرمان و آرزوي «نوديني» و «پروتستانتيسم اسلامي» را در سر مي پرورد. مؤلف علاوه بر ارزيابي اين دو گفتمان و توصيف افراطي و تفريطي براي آن ها، جريان علمي را با سه خصلت از آن ها متمايز مي کند که عبارتند از: 1ـ وفاداري ارزش شناسانه و مجتهدانه به مواريث فخيم و قويم خودي، 2ـ مواجهه فعال، نکته سنجانه و اصطيادي با رهاورد معرفتي ديگر ملل 3ـ اِفراغ وُسع براي گشودن راهي بديع، در ميان تحجر و تجدد براي احراز سهمي سزاوار در سرمايه حکمي معرفتي بشري. کتاب دين پژوهي معاصر: درنگي در گفتمان هاي سه گانه متجمد، متجدد و مجدد» مجموعه از مقاله و مقاله هايي است که در طي سال هاي اخير به زبان و قلم مؤلف جاري شده است. کتاب دربردارنده يازده فصل است. مباحثي مانند: موانع نوانديشي و نظريه پردازي ديني: موانع فرهنگي، موانع اجتماعي، موانع رواني، موانع رويکردي، موانع تدبيري و اجرايي؛ انسداد اجتهاد: معنا و مبناي اجتهاد، کارکردهاي اساسي اجتهاد؛ بابسته هاي کنوني دين پژوهي، نهضت علمي: بايدها و نبايدها؛ آسيب شناسي گفتمان متجدد و... عناوين يازده فصل کتاب را تشکيل مي دهد.