تخفیف ویژه!
کد شناسه :322961

فلسفه علم

630,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب فلسفه علم جزء مجموعه شش جلدي است که هر جلد آن به حوزه خاص از معرفت شناسي اختصاص دارد و پيشتر منتشر شده اند. جلد نخست به رئاليسم يا واقع گرايي، جلد دوم به علم حضوري و شهود، جلد سوم به علم و دين و علم ديني، جلد چهارمبه نظريه هاي توجيه و مبناگرايي، جلد پنجم به شک گرايي و نسبي گرايي و جلد ششم به فلسفه علم پرداخته است. کتاب فلسفه علم نيز مشتمل بر مجموعه مقالاتي است که هر يک از مقالات آن به موضوعات مطرح در فلسفه علم همچون تبيين علمي، معرفت تجربي، معرفت علمي، منطق استقرا، تقويت نظريه،خظرهاي علم متعارف، سادگي نظريه هاي علمي، ديدگاه غير گزاره اي علم، تحليل علّي تکنولوژي، اتحاد در فلسفه علم، تاريخچه نسبي گرايي، فلسفه زيست شناسي، منطق کشف و استنتاج از راه بهترين تبيين مي پردازد.