تخفیف ویژه!
کد شناسه :322962

سلوك اخلاقي: طرح هاي برگرفته از كتاب و سنت

390,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب سلوک اخلاقي طرح هاي برگرفته از کتاب و سنت به قلم استاد امير غنوي به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر شده است. سلوک مستند در دقيقه کساني است که نياز به وحي و رسول را باور کرده و سلوک را جز در پي رسول باور ندارند. دغدغه استناد نشان از ترس خسارت دارد؛ خسارت آناني که بيمه ياري درست پاي در مسير گذارند فرصت يگانه حيات و حرکت را از کف دادند. سلوک نامه ها کمتر از نعمت نقد برخوردار شده اند و بيشتر تاثير رواني و رفتاري آنها مورد توجه بوده است. که مشکلات سلوک نامه هايي که با ادعاي استناد همراه آن بيشتر است؛ چرا که سنجش استناد طرح، محتاج مهارت هاي فقيهان است که در فضاي مسابقه اي و عاطفي مباحث اخلاقي کمتر مي توان شاهد آن بود. افزون بر اين، پذيرش استناد به مثابه معيار، فضاي بهتري را متحول مي کند؛ زيرا نقد مستندات بحث اخلاقي و به حوزه تفکر کشانده و روش هاي اثبات و تحليل دلالت کلام را به ميان مي آورد.