تخفیف ویژه!
کد شناسه :322968

حيات معقول

320,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب حاضر، حاوي يکي از تفکرات عميق و شناخته شد? محمدتقي جعفري است. حيات معقول در نظام فکري ايشان، يک انديش? مدام و جاري است که با تبيين هاي علمي از «فرضيه» عبور نموده و به جايگاه يک «تئوري» رسيده است. در اين تئوري، او مي کوشد در مقام يک پويشگر، ميان مرزهاي انسان و جهان قرار گرفته و الگويي جديد براي يک نوع جهان نگري ريشه دار طراحي کند. حيات معقول در رديف تفکرات و نظريه پردازي هايي است که علاوه بر جنبه هاي ذهني، جنبه هايي غير ذهني و عملي نيز دارد. حيات معقول که نوعي فراخوان معنوي و اخلاقي به فرآيند عقلانيت بود، هم چنان فراخواني مي کند و حضور اخلاق و معنويت را در متن عقلانيت يادآوري مي نمايد. به سهولت مي توان از حيات معقول به عنوان انديشه و جرياني ياد کرد که در صدد ايجاد پيوند دوباره ميان هستي و انسان از منظر حيات يابي، عقل محوري و عقلانيت باشد. چنين مي نمايد که چنين مدلي، هرگز نمي تواند بدون انديشه هاي عميق و تثبيت شده، حاصل بيايد و چنين نيز هست؛ زيرا حيات معقول از انديشه هاي متأخر علامه محمدتقي جعفري محسوب مي شود و با نظر به اين که حيات معقول، نخستين بار در جلد دوم تفسير نهج البلاغه مطرح شده، هرگز در تفسير مثنوي حضور ندارد. بنابراين، فکرواره اي است که در دهه پنجم حيات وي صورت پذيرفته است. روشن است که اين موضوع در ملاحظه مجموعي افکار يک متفکر مي تواند اهميتي خاص و معنادار داشته باشد.