تخفیف ویژه!
کد شناسه :323150

جامعه 50: صنعت آينده؛ فناوري ها؛ روش ها و ابزارها

490,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

فهرست مطالب * 1 : جامعه 0 ، 5 ؛منطق و ساخت * 2 : جامعه 0 ، 5 تا سياست هاي مرتبط با آن * 3 : صنعت 0 ، 4 ؛هسته مركزي جامعه 0 ، 5 * 4 : شهر و تحرك 0 ، 3 * 5 : فناوري اطلاعات 0 ، 2 ، شالوده جامعه 0 ، 5 * 6 : جامعه 0 ، 5 و مديريت آينده * 7 : پيامدهاي پايان نوآوري هاي بزرگ * 8 : نوآوري در جامعه 0 ، 5 * 9 : جامعه ( مشاركتي ) * 10 : چالش هاي بومي سازي،بازار،مهارت ها و دانش * 11 : جامعه اقتضايي * 12 : اقتصاد در جامعه 0 ، 5 *