تخفیف ویژه!
کد شناسه :323178

مباني الگوي پايه اسلامي ايراني پيشرفت جلددوم

760,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

مجلد دو جلدي مباني الگوي پايه اسلامي ايراني پيشرفت به قلم حجت‌الاسلام والمسلمين حميدرضا شاكرين و با همكاري حجج‌اسلام و آقايان محمدحسن قدردان قراملكي، محمدجواد رودگر، محمد جداري عالي و فاضل حسامي از اعضاي هيات علمي پژوهشگاه توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه و به همت گروه منطق فهم دين منتشر شد. در بخشي از اين كتاب مي‌خوانيم: الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از جمله ملزومات اساسي در راستاي نيل به تمدن نوين اسلامي و ضامن بقا، پويايي و تكامل جامعه و نظام اسلامي است. تدوين اين الگو مبتني بر مباني معرفتي و زيرساخت‌هاي نظري است كه بدون توجه به آن‌ها، جريان رو به پيشرفت جامعه و نظام اسلامي، اهداف و مسير صحيح را باز نمي‌يابد. تحقيق حاضر پس از نگاهي به مباني غرب، در پي دستيابي به مباني نظري اسلامي است تا بتواند علاوه بر تبيين رابطه دين و پيشرفت، مباني، اهداف و اصول راهبردي تحقق يافتن پيشرفت اسلامي ايراني را استخراج و تببين نمايد. الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در چارچوب مباني اسلامي، الگويي خدامدار، شريعت‌محور، خردبنيان، ارزش‌گرا، ناظر به ابعاد و ظرفيت‌هاي گوناگون انسان، شكوفاگر متوازن همه‌ي استعدادها و توانش‌هاي آدمي، ناظر به نيازهاي فردي و اجتماعي، مادي و معنوي، حافظ عزت، مصلحت و كرامت انسان، كمال، تقرب الي‌الله و سعادت جاودان ­فرد و جامعه اسلامي است. مجموعه دو جلدي مباني الگوي پايه اسلامي ايراني پيشرفت از ده فصل به شرح زير تشكيل شده است: فصل اول: كليات و مفاهيم، فصل دوم: نيم‌نگاهي به بنياد‌هاي تمدن غرب، فصل سوم: مباني معرفت‌شناختي، فصل چهارم: مباني هستي‌شناختي، فصل پنجم: مباني خداشناسي، فصل ششم: مباني جهان‌شناختي، فصل هفتم: مباني انسان‌شناختي، فصل هشتم: مباني جامعه‌شناختي، فصل نهم: مباني ارزش‌شناختي، فصل دهم: مباني دين‌شناختي