تخفیف ویژه!
کد شناسه :323181

زمين در اقتصاد اسلامي

530,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

زمين يکي از نهادهاي توليد است که با کاربري‌هاي مختلف در بخش‌هاي گوناگون اقتصاد داراي نقش مؤثر مي‌باشد. در اقتصاد ايران، زمين علاوه بر عامل توليد، به عنوان دارايي نيز به منظور حفظ قدرت خريد و فعاليت‎‌هاي سوداگرانه مورد استفاده قرار گرفته است. در اين پژوهش، الگوي مالکيت و بهره‌برداري از زمين در نظام اقتصادي اسلام مورد کاوش قرار گرفته است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که در اسلام با توجه به اصول و قواعد در مالکيت و بهره‌برداري از زمين؛ مي‌توان الگويي مناسب براي استفاده از نعمت الهي طراحي نمود که عمل به آن موجب توسعه پايدار، حفظ محيط زيست و عدالت درون نسبي و برون نسلي شود.