تخفیف ویژه!
کد شناسه :323203

دفاع از عقلانيت: پاسخي به پرسش ها و شبهات رايج درباره فلسفه اسلامي

200,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

برخي از عالمان ديني در فرهنگ اسلامي از فلسفه به عنوان پشتوانة عقلاني باورهاي ديني بهره بردهاند، اما گروهي ديگر از آنان با فلسفه به مخالفت برخاستهاند. در اين نوشتار ميکوشيم برخي از زمينهها و علل مخالفت با فلسفه را بررسي، و پارهاي از برداشتهاي ناصواب در اين زمينه را نقد و از تفکر فلسفي که چيزي جز اِعمال عقلانيت نيست، دفاع کنيم.