تخفیف ویژه!
کد شناسه :61150

دين در جهان امروز (در قلمرو انديشه امام موسي صدر 9)

135,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

دين در جهان امروز، نهمين جلد از مجموعه در قلمرو انديش? امام موسي صدر است که نگاه و رويکرد او را به برخي از مسائل مانند تعريفِ دين، کارکردِ دين، حقانيتِ دين، دين يا اديان نشان مي دهد. يکي از مسائل مهم که مؤمنان همواره بايد پاسخگوي آن باشند، حفظ دلايلِ دينداري با نظر به تحولات جهان و انسان است. به تعبير امام موسي صدر، دين تنظيم کننده رابطه انسان با جهانِ پيرامونش است. چون چنين است، بايد روشن کنيم دين که پاي در امر مطلق و ثابت دارد، چگونه هم پاي دو پديده تحول پذير و متغير مي تواند رابطه آن دو را تنظيم کند. امام موسي صدر در اين گفتارها و جستارها بيش از هر چيز ديگري در صدد توضيح اين موضوع و چرايي نيازِ انسانِ مدرن به دين مي پردازد. اين کتاب شامل هفت گفتار و يک گفت وگوي مطبوعاتي با عناويني به شرح زير است: دين در جهانِ امروز، داستان علم و دين، اديان در خدمت انسان، تأملاتي در آموزه هاي ديني، پيامبري و پيامبران، دين و مسائل محرومان، دين مجاهدان را حفظ مي کند و محنت روحانيان.