تخفیف ویژه!
کد شناسه :323230

فقه زندگي: برگرفته اي از آراي فقهي امام موسي صدر

350,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب فقه زندگي برگرفته از آراي فقهي امام موسي صدر در گفتارهاي و نوشته هاي ايشان است. نظر به اهميت فقه در زندگي و زيست مؤمنانه و نگاهِ دين شناسان? امام موسي صدر، فقاهت او محل توجه و شايد به تعبير دقيق تر، محل پرسش بوده است. براي پاسخ به اين نياز سه منبع مهم در اختيار ماست: ?. تقريرات و تأليفات فقهي و اصولي امام صدر؛ ?. آنچه در گفتارها و نوشتارهاي ايشان فقهي يا ناظر بر فقه است؛ ?. تاريخ شفاهي. براي رسيدن به نگاه و آراي فقهي امام موسي صدر بايد اين هر سه منبع در کنار يکديگر ديده و خوانده شود. آنچه در اين کتاب منتشر شده، برگرفته از منبع دوم است. گردآوري اين محتوا بر عهده حجت الإسلام و المسلمين مهدي پورحسين بوده و حجت الإسلام و المسلمين محمد سروش نيز ناظر اجراي اين طرح بوده است.