تخفیف ویژه!
کد شناسه :319137

روش شناسي سخنراني ديني

350,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب حاضر، در زمينه روش شناسي مبحث سخنراني، خطبه و روضه خواني است که نويسنده در بخش اول آن روش خطبه خواني را طرح بحث کرده و به کليات، تعريف خطبه، ضرورت خطبه خواني و فوايد خطبه خواني مي پردازد. اين کتاب پژوهشي در قلمروي روش سخنراني ديني است و هدف نويسنده ارائه روش هاي جديد و جذاب براي ارتقاي سخنراني مبلغان است. فصل دوم انواع خطبه را نامگذاري کرده که انواع خطبه از نظر کاربرد به دو بخش خطبه عام و خاص، انواع خطبه از نظر صدور، محتوا، اجزا، حجم و زبان در آن تبيين مي شود. فصل سوم فوايد و شرايط خطبه خواني است که نويسنده آثار، فوايد و شرايط خطبه خواني را به طور خلاصه بيان مي کند. روش هاي جذاب سازي محتواي سخنراني در بخش ديگر اين کتاب مطرح شده است. روش هاي سوالي، تعريفي، داستاني، تاريخي، تمثيلي، غيبي، اعجازي و خاطره اي در اين بخش تبيين مي شود تا مخاطب بتواند در سخنراني ها از آنها استفاده کند. تعريف روضه، انواع روضه، شيوه هاي پرورش روضه، شيوه ها و روش روضه خواني، فوايد و شرايط روضه خواني در اين بخش مطرح مي شود.