تخفیف ویژه!
کد شناسه :323235

درآمدي بر كيفيت قانون

400,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

خلاصه عناوين کتاب: 1- مبنا و ضرورت مطالعه در خصوص کيفيت قوانين 2- ويژگي هاي قانون خوب 3 - ويژگي هاي شکلي قانون خوب 4- ويژگي هاي محتوايي قانون خوب 5- تاثير نوع قانون بر ويژگي هاي کيفي 6- راه کارهاي ارتقاء کيفيت قوانين 7- دادگاه و کنترل کيفيت قوانين