تخفیف ویژه!
کد شناسه :323254

گفتمان اميد: مجموعه مقاله

350,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب «گفتمان اميد» با پنج فصل: فهم منطق اميد اجتماعي و ملي در پيوند با عوامل محوري و زمينه‌اي، رويش‌ها و ريزش‌هاي سرماي? انساني انقلاب، نسل جوان انقلاب اسلامي و رويش‌هاي نو، جستاري در شکاف ميان اميد اجتماعي و اميد فردي، جستاري در جنبه‌هاي جهان مقياس نااميدي اجتماعي منتشر شد. در مقدمه اين کتاب آمده است: از ظرفيت‌هاي شايان توجه بشر، اميد داشتن و توانايي نگاه کردن به آينده و تمايل به دستيابي به اهداف يا خروجي‌هاي مورد نظر بر اساس شرايط موجود است. به لحاظ تاريخي، «اميد» از يک سو ريشه در منابع ديني و فلسفي دارد و از سوي ديگر، در ادبيات و هنر به آن پرداخته شده است (کليست و جانسن، 2016). در دور? معاصر مفهوم اميد وارد حوزه‌هاي ديگري چون روانشناسي شده و نظريات متعددي با رويکردهاي مختلف در اين زمينه ارائه شده است. مروري بر ادبيات اين حوزه نشان مي‌دهد که گروهي از محققان به موضوعاتي مانند مسئله زمان‌مندي، پيش‌بيني و جايگاه آينده در زمان حال توجه داشته‌اند.