تخفیف ویژه!
کد شناسه :323265

جريان شناسي ضد فرهنگ ها: تبيين و تحليل جريان هاي فرهنگي معارض با فرهنگ ناب محمدي(ص)وعلوي(ع)همچون ...

650,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

«جريان شناسي ضد فرهنگ ها» به يکي از مهم ترين و پر جنجال ترين مباحث علمي معاصر پرداخته و جريان هاي فرهنگي معارض با فرهنگ ناب محمدي «صلي الله عليه و آله» همچون: تصوف فرقه اي، معنويت هاي نوظهور، شيطان پرستي، وهابيت، فمينيسم، بهائيت، ابتذال فرهنگي، فراماسونري، ناسيوناليسم، موسيقي گرايي و انجمن حجتيه را تبيين و تحليل کرده است. نقدها و بيان آسيب هاي جريان هاي پيش گفته، براي کشف جريان اصيل اسلامي و آگاه سازي عموم مردم به ويژه نخبگان فرهنگي نسبت به ضد فرهنگ هاي رايج در کشور بوده است. کتاب از سيزده گفتار به شرح زير تشکيل شده است: *گفتار اول: کليات؛ شامل چيستي جريان، چيستي جريان شناسي، چيستي فرهنگ، پلوراليزم فرهنگي، تهاجم فرهنگي،چيستي خرده فرهنگ و ضد فرهنگ، روش شناسي *گفتار دوم: فراماسونري، ريشه ضد فرهنگ ها *گفتار سوم: ابتذال فرهنگي، رويکردي هويت ستيزانه *گفتار چهارم: موسيقي گرايي، رويکردي معنويت ستيزانه *گفتار پنجم: شيطان پرستي، رويکردي دين ستيزانه *گفتار ششم: معنويت هاي سکولار، رويکردي عقل ستيزانه *گفتار هفتم: فمينيسم، رويکردي اخلاق ستيزانه *گفتار هشتم: کثرت گرايي ديني، رويکردي ايمان گريزانه *گفتار نهم: بهائيت، رويکردي اسلام ستيزانه *گفتار دهم: ناسيوناليسم، رويکردي ملت ستيزانه *گفتار يازدهم: وهابيت، رويکردي شيعه ستيزانه *گفتار دوازدهم: تصوف فرقه اي، رويکردي شريعت يا مرجعيت ستيزانه *گفتار سيزدهم: پيوست ها؛ شامل تهاجم فرهنگي از نگاه امام و رهبري؛ آسيب شناسي فرهنگي توده مردم؛ انجمن حجتيه، خرده فرهنگي سياست گريز