تخفیف ویژه!
کد شناسه :323269

سيري در ساحل (بينش و منش حضرت امام خميني قدس سره)

55,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين كتاب بيان و شرح بينش و منش حضرت امام خميني(ره) از نگاه حضرت آيتالله مصباح يزدي است. حضرت استاد در اين نوشتار، ابتدا ضمن بررسي ابعاد شخصيتي امام در چهار بعد علمي، عرفاني ـ اخلاقي، سياسي ـ اجتماعي، و نيز بعد مديريت و رهبري؛ ابتكارات آن رهبر بزرگ و مرجع عاليقدر را در مباحث فقه، اصول، فلسفه و عرفان بر ميشمارد و با اشاره به ويژگي عبوديت بهعنوان جوهره شخصيت وجودي آن عزيز، از پيوند او با كانون بينهايت عظمت و سرچشمه نور سخن ميراند.