تخفیف ویژه!
کد شناسه :263557

نظريه تاريخ شفاهي

750,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اصطلاح تاريخ شفاهي از جنس تعابير مبهمي است که بر دو معنا اطلاق مي شود در يک معنا به فرآيند انجام مصاحبه با مردم و ضبط گفته هاي آنان اطلاق مي شود تا اطلاعات انباشته در ذهن آنان يعني خاطراتشان از گذشته سر برآورد اما تاريخ شفاهي به خودي خود محصول همان مصاحبه نيز هست که در قالب گزارش روايي ازرويدادهاي گذشته متجلي مي شود پس هم شيوه پژوهشي است (وسيله اجراي تحقيقات) و هم ماحصل فرآيند پژوهش به بيان ديگر مرکب از عمل ضبط و سند برآمده از اين عمل است. کتاب حاضر در هشت فصل مطالبي را در مورد نظريه تاريخ شفاهي ارائه مي کند.