تخفیف ویژه!
کد شناسه :319133

روش تحقيق

100,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

تحقق اهداف آموزش و كيفيت آن، تابع محوريترين فرايند جاري در نهادهاي آموزشي، يعني فرايند تدريس است. درنتيجه، تحولات مطلوب فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كه بهشدت از عملكرد نهادهاي آموزشي متأثر است، به سطح و كيفيت فرايند تدريس و موفقيت آن بستگي خواهد داشت. كتاب پيش رو ضمن تحليل اجزا و اركان اين فرايند، بر راهكارهاي ارتقاي كيفي آن متمركز است.