تخفیف ویژه!
کد شناسه :319457

معرفت شناسي ديني(1): معرفت لازم و كافي در دين

300,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين کتاب، جلد اول از مجموعه «معرفت شناسي در دين» مي باشد که در 2 بخش با 8 فصل تدوين شده است. نويسنده در بخش اول «نگاه برون ديني به معرفت لازم و کافي در دين» را در 4 فصل ذيل بررسي کرده است: 1. کليات، 2. امکان دست يابي به معرفت يقيني، 3. معرفت لازم در دين؛ 4. معيار صدق. بخش دوم کتاب با عنوان «نگاه برون ديني به معرفت لازم و کافي» در 4 فصل تدوين شده است که اين فصول عبارتند از: مفهوم شناسي علم و معرفت، اعتبار معرفت هاي ظني در گزاره هاي ديني، اعتبار معرفت هاي تقليدي در حوزه عقايد، پيامد هاي تبيين درون ديني معرفت و لازم و کافي در دين.