تخفیف ویژه!
کد شناسه :323279

رضاشاه و بريتانيا؛ به روايت اسناد وزارت خارجه آمريكا

500,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب انتشار اسناد وزارت خارجه آمريکا در دوران پهلوي اول بخشي از تحولات اين دوران ايران را نشان داده است. آمريکا در دوران پهلوي اول از دخالت در سياست داخلي ايران دور بوده و به نوعي بي طرف ماند. بررسي اسناد به جاي مانده آنها از اين دوران مي تواند زواياي پنهاني از اين دوره تاريخي را نشان دهد. کتاب حاضر با بررسي اين اسناد سعي در بازخواني دوران پهلوي اول از نظر وزارت خارجه آمريکا دارد. سر فصل هاي کتاب عبارتست از: رضاشاه پهلوي نمونه اعلاي قساوت و طمع، حکومت وحشت و کشتار، کشتار در مشهد، انگليس و نفت ايران، غارت درآمدهاي نفتي، خريد اسلحه، سرقت جواهرات سلطنتي ايران، بحران ارزي و وخامت وضع اقتصادي...، سقوط رضاشاه.