تخفیف ویژه!
کد شناسه :323281

عناوين الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله)

730,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

از ويژگي هاي بارز اين کتاب: 1. در نوشتن کتاب از شروحي چون (جواهر الفخريه مرحوم فخر در 16 جلد، المحشي مرحوم کلانتر در 10 جلد، زبده الفقيه استاد ترحيني در 10 جلد، جواهر الفقهيه در 20 جلد، النضيد في شرح روضه الشهيد استاد قاروبي در حال حاضر 22 جلد، مباحث الفقيه مرحوم آيت الله ذهني تهراني در 30 جلد، و همچنين حواشي چون (حاشيه مرحوم نراقي، حاشيه آقاجمال، حاشيه محقق خوانساري و...) مورد استفاده قرار گرفته است. 2. سعي بر آن بوده که تمام مطالب مهم کتاب عنوان شود. و مباحث دشوار و پيچيده به روشني بيان گردد. اين اثر نه مثل معاجم فقهي چون النضيد مطول بوده و نه چون برخي ترجمه ها مختصر است اما ادعاي شرح مطلب نيز ندارد، تنها تنقيح و تهذيب مطالب کتاب را برعهده دارد. 3. در برخي موارد از عبارات ديگر فقها و بقيه کتب از جمله (مسالک الافهام، جواهر الاکلام، شرح الخيارات، کتاب المکاسب، فقه الصادق و...) نيز استفاده شده است. 4. کتاب شامل تمام متن عربي نبوده و تنها به آن بخشي که در بردارنده عبارت شهيد اول بوده و تشريح آن بوده، اکتفا شده است. 5. در مواردي مواد قانون مدني مورد استفاده و بررسي حقوق انجام شده است. 6. متن عربي اعراب گذاري شده، ذکر مراجع ضماير، عنوان مباحث، جداول و نمودارهاي از جمله مزاياي اين مختصر است. 7. اين کتاب به موضوعاتي از قبيل کتاب الجهاد، کتاب امر به معروف و نهي از منکر، کتاب کفارات، کتاب النذر و توابعه، کتاب قضاء، کتاب شهادات، کتاب الوقف، کتاب المتاجر و کتاب الدين پرداخته است.