تخفیف ویژه!
کد شناسه :323289

اعتقادات شيخ صدوق، شيخ مفيد، مقدس اردبيلي، علامه مجلسي

630,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در هر عصري انديشه هاي ديني با ترديدهايي همراه است. گاهي دين باوران دچار اين ترديدها مي شوند، يعني کنجکاوي و فطرت حقيقت جوي آنها ترديد را به جانش انداخته است. گاهي نيز معاندان با غرض ورزي هاي خود، دل مومنان را چرکين کرده اند. در اين ميان مسئوليت عالمان و متکلمان چند برابر مي شود، در هر دوره آنان علاوه بر پاسخگويي به شبهات گذشته خودشان را آماده مقابله با شبهات جديد مي کنند. اين کتاب نمايان گر تلاش چهار عالم معروف شيعي در چهار دوره زماني مختلف است. تلاشي هزار ساله از سوي عالماني که تحت فشار نيروهاي زر و زور و تزوير بوده اند، اما از پاي ننشسته اند و با تاليف کتاب هايي در زمينه اعتقادات نگهبان اعتقادات شيعيان بوده اند.