تخفیف ویژه!
کد شناسه :320190

عاشق داعشي من

450,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

«عاشق داعشي من» تلاش مي کند جنايت هاي آشکار داعش را در سايه داستاني عاشقانه روايت کند و از اين رهگذر برخي مسائل جامعه را از نگاه زني مطلقه به چالش بکشد. نويسنده سعي کرده تا جنايت هاي داعش را با سبک و سياق هنري و در قالب رمان روايت کند، و ماجراي دختراني را بنويسد که با سرخوردگي از ظلم و بيداد جامعه خود، در دام انديشه هاي مسموم داعش گرفتار شده اند و زماني به حقيقت ماجرا پي مي برند که ديگر دير شده است و خود را در بند کساني مي بينند که هيچ بويي از انسانيت نبرده اند و هر يک دچار سرنوشتي خواندني و عبرت آموز مي شوند.