تخفیف ویژه!
کد شناسه :67145

لبخند من انتقام من است

250,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در روزگاري نه چندان دور، در تابستان 1995 ميلادي، بيش از هشت هزار بوسنيايي که در شهر سربرنيتسا و نواحي اطراف آن زندگي مي­ کردند، در کمتر از 72 ساعت به دست نيروهاي شبه نظامي صرب قتل­ عام شدند. سربرنيتسا در زمان وقوع قتل­ عام تحت کنترل و حمايت نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل قرار داشت. اما نيروهاي صرب در روز يازدهم ژولاي 1995 به يکباره وارد شهر مي­ شوند، ظرف چند ساعت مردان را از زنان جدا و پس از قتل­ عام و اعدام­هاي دسته­ جمعي آنها را در گورهاي دسته­ جمعي دفن مي­ کنند. داستان­ها، ماجراها و رواياتي که از ماجراي قتل­ عام سربرنيتسا نقل مي­ شوند، آنقدر دردناک، فجيع وحشتناک هستند که حتي شنيدنشان هم خارج از توان هرکسي باشد. هنر «جِوا» در «لبخند من، انتقام من است» آن است که روايت دخترانه خود از فاجعه سربرنيتسا را به نحوي ارائه مي­ دهد که خواننده ضمن درک اين مقطع خاص از رويدادهاي غم­ انگيز جنگ بوسني، بتواند خواندن کتاب را به انتها برساند! نويسنده در ابتداي کتابش مي نويسد: اين کتاب دين من است! اين کتاب کودکي من است و کودکي من زخمي بر وجود من. اين کتاب برآمده از يک فاجعه است، فاجعه اي که کودکي آن را با چشمان خود ديده است. اين کتاب نشأت گرفته از نبرد من در زندگي است. در اين کتاب درد من بر کاغظ سفيد، شهادتي تاريخي درباره يک جنايت خونين به ثبت رسانده است و قلم و کاغظ انعکاس قدرت عقل و احساس من در مبارزه با فراموشي شده اند. من با نوشتن آرامشي براي روح و روانم يافتم، مرهمي براي قلبم و عقوبتي براي يک جنايت!