تخفیف ویژه!
کد شناسه :66744

زايو

590,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

زايو ايده جسورانه مديريت جمهوري اسلامي بر جهان است .اين رمان در آينده و سال 1420 شمسي ميگذرد. پرداخت به آينده و فرجام جهان، موضوعي است که در متون ديني اسلامي و شيعي زياد به آن پرداخته شده اما در عرصه هنري اين غرب به ويژه آمريکا است که در آثار خود ليبراليسم را به عنوان منجي جهان معرفي مي کند. اين رمان وارد محدوده اي شده که پيش از اين فقط غرب و هاليوود از آن سخن مي گفتند. رماني آينده نگرانه که از تشکيل "جمهوري اسلامي فلسطين"، "فروپاشي اسرائيل" و قيام توده هاي مردم آمريکا عليه رژيم سرمايه داري حاکم بر اين کشور سخن مي گويد. زايو چهره ي ايران در آينده اي نسبتاً دور را روايت مي کند. داستاني که قهرمان اصلي آن يک دانشمند ايراني است...