تخفیف ویژه!
کد شناسه :323336

فراتر از امر بشري نقدي بر ديدگاه سروش و مجتهد شبستري پيرامون وحي

650,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

عبدالکريم سروش و محمد مجتهدشبستري دو تن از روشنفکران ديني معاصر ايران هستند که وحي را در نظريات خود، به ترتيب «روايت پيامبر از رؤياي رسولانه» و «کلام محمد» به شمار آورده‌اند. آنها در واقع، با انکار ماهيت زباني وحي و نفي نقش منبع الهي آن در محتواي زباني ــ که با تأثر گسترده از نظريات هرمنوتيکي و زبان‌شناختي برخي انديشمندان غربي به محافل علمي و ديني ايران راه يافته است ــ رؤياي برهم زدن نهادها و بنيادهاي مستحکم ديني همچون فقه و کلام ــ به عنوان دو مکانيزم استنباط از متن وحياني ــ را ديده‌اند تا در سدهاي محکمي که تفقه و اجتهاد در اسلام در برابر جريان‌هاي فکري، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مطرح در دنياي امروز برپا کرده است، رخنه ايجاد کنند. ما در اين اثر، به دنبال آن هستيم که رويکردهاي مبناشناختي، پديدارشناختي و کارکردشناختي سروش و مجتهدشبستري دربار? وحي را به چالش بکشيم.