تخفیف ویژه!
کد شناسه :323338

تحول نظام اداري (دفتر سوم: سلامت سازماني)

880,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

آنچه قابل تأمل است که سياست‌ها و برنامه‌هاي کشور در مقام اسنادي بالادستي، به منزله چهارچوب و راهنمايي براي تدوين قوانين و مقررات اداري عمل مي‌کنند و براي تدوين مقررات اثربخش و عملياتي‌سازي، لازم است مورد بحث و شور قرار گرفته و توسط انديشمندان از جنبه‌هاي گوناگون بررسي شوند. بدين منظور، همايشي توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار گرديد تا فرصتي براي صاحب‌نظران فراهم آيد که بتوانند نظرات خود را در خصوص جنبه‌هاي مختلف موضوع و نحوه عملياتي‌سازي کارآمد و اثربخش اين سياست‌ها در عرصه‌هاي گوناگون نظام اداري کشور ارائه نمايند. اين دفتر سومين مجموعه از اين مقالات است که به موضوع «سلامت اداري در تحول نظام اداري» اختصاص يافته است و داراي چهارده مقاله و يک مقدمه علمي مي‌باشد.