تخفیف ویژه!
کد شناسه :323354

بوسه بر خاك پي حيدر (ع): بحثي در ايمان و آرمان فردوسي و پرتوگيري شاهنامه از قرآن و احاديث معصومين(ع)

420,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

همخواني و همگوني «سير کلي تاريخ ايران» با «انديشه و ايمان فردوسي و آموزه‏هاي اساسي شاهنامه»، امري بسيار معني‏دار و قابل تأمل است و زمينه خوبي براي بررسي نقش مؤثر فردوسي در تکوين هويت تاريخي ايران فعلي به دست محققين مي‏دهد. آشنايي با تاريخ ايران اسلامي شيعه، نيک‏ مي‏دانند که مذهب تشيع و انديشه استقلال سياسي، راه و رسم اکثريت مردم ايرن را در قرون اخير، تشکيل داده است. روشنتر بگوييم که قيام خاندان صفوي در آغاز قرن دهم هجري، و پيش از آن، خيزش خونبار سربداران و سادات مرعشي مازندران و کارکياهاي گيلان و سپس مقاومت مستمر ملت ايران در قبال تجاوزات مکرر خواندگاران عثماني و خوانين ازبک و … همچنين تزارهاي روسي و لردهاي انگليسي و مستشاران امريکايي و در اين راستا وقوع نهضتهاي پرشکوه ملي بر ضد قراردادهاي استعماري رويتر ورژي و نفت و ايجاد حماسه‏هاي ?? تير و ?? خرداد و ?? بهمن، همه و همه، روييده از همان مرام و ديدگاهي است که استاد طوس بدان خستو و معتقد بود: مذهب تشيع، و انديشه رهايي از ظلم و تجاوز. به قول استاد محيط طباطبائي: «فردوسي، به معني تمام کلمه، شاعر «ملي» کشور ماست. آمال ما و افکار ما و دين ما و مذهب ما و زبان ما و شيوه بيان ما، همه از شاهنامه او نيرو مي‌گيرد. شاهنامه، اثر طبع يکي از برجسته‌ترين شاعران ايران اسلامي و تمامي اديبان و شاعران سترگ کشورمان (از سنايي و عطار گرفته تا سعدي و حافظ و… اديب پيشاوري و ديگران) براي اندوختن مايه‌هاي علمي و تاريخي و نيز تشحيذ طبع خويش، از اين کتاب بهره فراوان گرفته‌اند، تا آنجا که شخصيتي چون عروضي سمرقندي در چهار مقاله، تقويت بنيه ادبي افراد را در گرو مطالعه شاهنامه مي‌شمرد. از ديد آنان، رستم­دستان، به عنوان نمادي از مردي و مردانگي، در رده بزرگاني مي‌نشست که صدرنشين مجلسشان، شيرخدا علي مرتضي عليهم السلام بود: زين همرهان سست عناصر دلم گرفت شير خدا و رستم دستانم آرزوست در ذهن ملت ايران، هيچ گونه تعارضي بين «ايران» و «اسلام» وجود نداشت (چنانکه امروز نيز چنين است) و شاهنامه نيز، نامه داد و دين و قصه رزم با بيداد بود. بزرگتر که شديم، امّا، گوشه‌ و کنار خوانديم و شنيديم که برخي کسان از آن داستانها را ـ از بيخ ـ افسانه مي‌دانند و تصويري نيز که از شاهنامه و استاد طوس رسم مي‌کنند، بيشتر به کار تقديس شاه و شاه بازي مي‌آيد. در معني، اسلام و ايران را دو جزء ناهمساز مي‌پندارند و مدّعيند که براي آبادي و سربلندي ايران ـ که از نظر آنان،‌مُدلِ مطلوبش همان ايران ساساني و هخامنشي است ـ بايد اسلام را فرو گذاشت و به آيين شاهنشاهي گرويد که بر شعار «خدا ـ شاه ـ ميهن» استوار است. اما نظراً، حل اين تضاد نياز به يک بررسي دقيق علمي ـ تاريخي داشت (ودارد) که نشان دهد آن تفسيرهاي «شَه پسندانه» از فردوسي و شاهنامه – وکلاً تاريخ ايران- از چه مايه تتبع و تحقيق برخوردار است و تا چه پايه با حقيقت سازگار؟ کتاب بوسه بر خاک پي حيدر(ع): بحثي در ايمان و آرمان فردوسي با نقد نظريات و آراي برخي شاهنامه پژوهان معاصر به قلم مرحوم علي ابوالحسني(منذر)، تلاشي در همين راه بوده و براي دستيابي به همين مقصود نگارش يافته است.