تخفیف ویژه!
کد شناسه :323356

منظومه فكري امام خميني (ره)

1,200,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

منظومه فکري مجموعه‌اي نظام‌مند، متشکل از اجزا و عناصر مرتبط و هدفمند، با محوريت هسته مرکزي، در عرصه نظام بينشي، منشي و کنشي است. نظام بينشي مي‌تواند داراي زيرنظام‌هـاي متعـددي از جملـه نظام‌هـاي معرفت‌شناختـي،‌خـداشناختـي،‌انسان‌شناختـي،‌ولايـت‌شناختـي،اسـلام‌شناختـي، جهان‌شناختي، جامعه‌شناختي و… باشد. نظام منشي و رفتاري بيانگر بايدها و نبايدهاي ارزشي، اعم از اخلاقي، تربيتي، معنوي و … است. نظام کنشي و اجتماعي نيز دربردارنده هست و نيست‌ها و بايدها و نبايدهاي اجتماعي است. مجموعه نظام‌هاي سياسي، اقتصادي، مديريتي، قضايي، دفاعي ـ امنيتي و… از اجزاي نظام کنشي و اجتماعي محسوب مي‌شوند. اين کتاب نشان مي‌دهد که منظومه فکري امام، بيانگر گفتمان و جريان فکري ـ فرهنگي ويژه‌اي است که هم ادامه دهنده گفتمان فکري علماي گذشته است و هم با رويکرد اجتهادي به مسائل معاصر مي‌پردازد. محوريت و هسته مرکزي اين منظومه، (توحيد) است و دربردارنده سه نظام بينشي و منشي و کنشي است، نظام کنشي يا اجتماعي بر اساس اهداف اجتماعي يعني آزادي، استقلال، عدالت، پيشرفت و تمدن تدوين شده است. اين کتاب درصدد است تا به مخاطب نشان دهد که منظومه فکري امام از نظامي هماهنگ برخوردار است؛ به گونه‌اي که اجزاي آن يک کل نظام‌مند را تشکيل مي‌دهند.