تخفیف ویژه!
کد شناسه :323358

قدرت نرم در روابط بين‌الملل

590,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در کتاب قدرت نرم پس از مطالعه و بررسي پديده قدرت نرم و آشنايي با جلوه‌ها، اهداف و مولفه‌هاي مختلف آن از منظر اسلام، با استفاده از شاخصه‌ها و آموزه‌هاي اسلامي-شيعي، الگوي قدرت نرم نظام اسلامي در روابط بين‌الملل ارائه گرديده است، و در واقع هدف علمي کتاب است. هدف عملي نيز بکارگيري و تقويت اين الگوي جديد از سوي ملت‌هاي اسلامي به ويژه ملت مسلمان ايران در مقابله با تهديدات دشمنان اسلام و دستيابي به اقتدار اسلامي مي‌باشد. همچنين با توجه به افزايش کاربرد جلوه‌هاي مختلف قدرت نرم در عصر کنوني، آشنايي با مولفه‌هاي اين قدرت جهت تعامل بهتر در عرصه جهاني و روابط ميان کشورها و ملت‌ها حائز اهميت مي‌باشد امروزه اهميت و کاربرد قدرت نرم به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي ديپلماسي و سياست خارجي کشورها در دستيابي به اهداف مورد نظر خود در روابط بين‌الملل ضرورتي انکارناپذير است. اين امر به ويژه در پيشبرد اهداف نظام اسلامي و منافع ملي جمهوري اسلامي نيز داراي اهميت بسزايي مي‌باشد زيرا آشنايي با مولفه‌ها و مباني قدرت نرم و مطالعه و بررسي اين پديده امکان بهره برداري بهينه‌تر از آن و در نتيجه دستيابي بهتر، گسترده‌تر و کم‌هزينه‌تر به اهداف نظام اسلامي و منافع ملي را تسهيل مي‌بخشد. سوال اصلي که در اين کتاب به آن پرداخته شده اين است که الگوي اسلامي-شيعي قدرت نرم بر چه مولفه‌هايي استوار است؟ علاوه بر سوال اصلي فوق سوالات فرعي زير را نيز بايد در اين بررسي شده است ?.قدرت نرم چيست و در روابط بين‌الملل از چه جايگاهي برخوردار است؟ مولفه‌هاي قدرت نرم در عرصه جهاني چيست و بر کدام مباني فکري و اعتقادي استوار است؟ ديدگاه اسلام در مورد اين مباني و مولفه‌هاي قدرت چيست؟ ?.مولفه‌هاي قدرت نرم نظام اسلامي در ابعاد داخلي و عرصه بين‌المللي کدام است؟ ?.راهکارهاي تثبيت و ارتقاء قدرت نرم اسلامي چيست؟